Späť na hlavnú stránku
NOVINKY :

- doplnenie našej webovej stránky jasovsky.myheritage.sk o nové dáta

- II. stretnutie Jasovských, príbuzných a priateľov v Tajove (jeseň 2010)

- nová verzia genealógie rodu JASOVSKÝ - ver. č. 4 - rok 2010

- registrácia domény  jasovsky.sk  a spustenie nových stránok www.jasovsky.sk (registrácia domén www.jasovsky.com a www.jasovsky.eu)

- prvý exemplár knihy vydanej v USA "The Jasovsky name in history" (Priezvisko Jasovský v histórii) je na Slovensku - tu je ukážka č. 1 a č. 2 .
 
    Kniha "Priezvisko Jasovský v histórii", je špeciálne vydanie, ktoré ponúka unikátnu zmes fascinujúcich skutočností, štatistických údajov a výkladov o priezvisku Jasovský. Táto kniha je  zostavená zo stoviek miliónov záznamov, ktoré sa nachádzajú v najširšom svetovom on-line zdroji rodovej histórii www.ancestry.com. Kniha sleduje líniu rodu Jasovský v histórii a predstavuje dokonalý dar pre člnov našej rodiny a pre každého, kto sa zaujíma o históriu rodu Jasovský. V knihe vyhľadáte pôvod ľudí s priezviskom Jasovský. Môžete objaviť krajiny a prístavné miesta, ktoré opustili, lode na ktorých sa plavili a ešte oveľa viac. Získate lepšiu predstavu o tom, kde sa ľudia s priezviskom Jasovský usadili a kde bývajú doteraz ich  potomkovia v štátoch USA, Kanade, Veľkej Británii a pod. Všetky tieto a ďalšie informácie získate v tejto knihe.- objavenie a študovanie nových vetiev rodu Jasovských v Poľsku :

    Priezvisko JASOVSKÝ sa vyskytuje nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku a Maďarsku. Do USA odchádzali Slováci počas veľkého transatlantického vysťahovalectva pred a po roku 1900. Tu sa usadili a ich potomkovia tu žijú dodnes. Najviac sa ich vysťahovalo z východného Slovenska. Rodokmeň JASOVSKÝCH, ktorí žili a dodnes žijú na Slovensku, je kompletne spracovaný aj s príslušným komentárom ku každej osobe podľa zákonov genealógie a heraldiky.V roku 2007 bol tento dokument prihlásený do celoslovenskej súťaže o najlepšiu genealogickú prácu, za ktorú jeho autor Ing. František Jasovský dostal čestné uznanie za prácu s názvom "Genealógia a heraldika rodu Jasovských". Súťaž usporiadala Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť so sídlom v Martine 25. októbra 2007.  V Štátnom archíve v Levoči sme zistili, že najstarší záznam o mene Jasovský pochádza z roku 1635. Išlo o meno Andreas Jaszowsky de Jaszo. O tom, že  získal šľachtický titul /publikovaný armales/ sa píše v kongregačnom protokole č.13, inv. č. 32, kniha 8. Tento šľachtic žil podľa vtedajšieho administratívneho usporiadania  v prvom okrese Spišskej župy /Az elso járásbol/. Žiaľ erb aj listina sa stratili počas nasledujúcich troch storočí. Dá sa povedať, že sídlil v severných obciach Spiša teda aj v tých obciach, ktoré od roku 1920 patria Poľsku. Z tohto dôvodu sme pokračovali v ďalšom výskume na území Poľska. Tu sme v genealogických archívoch objavili veľké množstvo mien JASZOWSKI. Máme aj zaujímavé záznamy z knihy K. Gorski /1826-1898/ "História Poľskej pechoty". V knihe sa hovorí o Poľskej pechote od XV. do XVII. storočia a je v nej spracovaný zoznam 1250 priezvisk vrátane regimentu v ktorom slúžili. Objavili sme tam aj meno Bartosius JASZOWSKI, ktorý slúžil v rote Marka v roku 1471. Z tohto dôvodu, ako aj z iných podkladov a prehlásení žijúcich členov rodu a poznatkov z matrík sme konštatovali, že korene nášho rodu siahajú do Poľska. Už samotné priezvisko Jasovský je v slovenských matrikách /roky 1700-1800/ vo viacerých prípadoch písané ako JASZOWSKI /Spišský Hrušov, Markušovce Očová/. Bližšie informácie budú zverejnené po spracovaní zdrojov získaných z archívov Poľska, web stránok, odborných kníh a pod. Výsledky budú zverejnené aj na CD-ROM a našej web stránke.


erb