Novinky Rodokmeň Kontakt Na stiahnutie / Linky Dáta O násTit

* * *

PUBLICATIO ARMALIUM

NOBILIS ANDREAS JASZOWSKY DE JASZO EXHIBUIT COMITATUI LITTERAS SACRE CAESEREE REGIAE MAJESTATIS DOMINI NOSTRI CLEMENTISSIMI DONATIONALES , SIVE UTI NOS VIDIMUS ARMALES, PENES QUAS IDEM IN CAETUM ET NUMERUM VIRORUM HUJUS COMITATUS NOBILIUM PRO MEMBRO RECIPITUR ET ADNUMERABITUR.

 

 Publikovaný armáles

Šľachtic  Andreas Jaszowsky de Jaszo  predložil listinu svätého cisárskeho a kráľovského Majestátu, potom aj donačnú listinu, ktorá je súčasne armálesom, podľa ktorej hore uvedený bol prijatý do spoločenstva a zaradený medzi šľachtu Spišskej stolice ako člen

/ V Levoči, 9. júla 1635 /

* * *